Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Sep 12, 2023

Hösten 2022 genomförde SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola. I detta avsnitt berättar Malmö och Tidaholm om sina erfarenheter av att delta i projektet och om hur de kunnat utveckla sin samverkan.

Medverkande:

  • Pär Blondell, rektor, Johannesskolan, Malmö.
  • Magnus Ekwall, chef Malmö kulturskola, ordförande Kulturskolerådet.
  • Johanna Ljungqvist, utvecklingsledare & VFU-samordnare, Tidaholm.
  • Lars Paulsson, chef och verksamhetsanvarig, Kulturskolan, Tidaholm.

Programledare: Erik Peurell, SKR.

Inspelat 12 september 2023, 37 minuter