Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR

Feb 6, 2023

Ett samtal om konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd. I avsnittet behandlas bland annat historisk bakgrund, resonemang kring genomförande i praktiken och hur man som förtroendefull kan resonera kring vikten av konstnärlig frihet och armlängds avstånd.

Medverkande:

Alex Bergström,...


Feb 6, 2023

En introduktion till och diskussion om uppdraget som förtroendevald med ansvar för kulturpolitik. Samtalet behandlar bland annat kulturpolitiskt arbete i kommun respektive region, kulturpolitikens relation till andra politikområden, utmaningar, arbetssätt och tips till nya inom politiken.

Medverkande:

Alex...


Feb 6, 2023

En introduktion till det kulturpolitiska området, hur det ser ut och fungerar. Här behandlar vi bland annat infrastruktur, lagstiftning, ekonomi och flernivåsamverkan.

Medverkande:

Kajsa Ravin, generaldirektör för Statens kulturråd, tidigare bland annat kulturdirektör i Region Uppsala, förvaltningschef...