Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR

Dec 10, 2021

Lärdomar om hur krisberedskapen på kultur- och fritidsområdet har fungerat praktiskt under pandemin diskuteras, liksom vad som kan utvecklas.

Medverkande:

Staffan Isling, vd SKR

Maria Modigh, direktör kultur och fritid, Norrköpings kommun

Kenneth Johansson, förvaltningschef kultur och fritid, Sandvikens...


Dec 10, 2021

Om juridiska förutsättningar för samverkan mellan kommuner och regioner, om självstyrelsens potential och samverkan som vägen till en välfungerande samhällsorganisation med exempel på hur samverkan kan fungera i praktiken.

Medverkande:

Helena Linde, förbundsjurist, SKR

Bo Per Larsson, författare till...


Dec 10, 2021

Om vad vi lärt oss om innovativa arbetssätt under pandemin, om hur det går att bygga vidare på ett lyckat utvecklingsarbete, om vilket ledarskap som behövs och om hur det går att arbeta med utveckling och innovation i offentlig sektor.

Medverkande:

Linda Zachrison, fd utredare Återstart för kulturen

David...