Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR

Sep 12, 2023

Hösten 2022 genomförde SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola. Här beskrivs hur projektet kom till, hur det genomfördes och vad det kan få för effekter.

Medverkande:

  • Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet.
  • Jenny...


Sep 12, 2023

Hösten 2022 genomförde SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola. I detta avsnitt berättar Köping och Vingåker om sina erfarenheter av att delta i projektet och om hur de kunnat utveckla sin samverkan.

Medverkande:

  • Peter Fredriksson,...


Sep 12, 2023

Hösten 2022 genomförde SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola. I detta avsnitt berättar Malmö och Tidaholm om sina erfarenheter av att delta i projektet och om hur de kunnat utveckla sin samverkan.

Medverkande:

  • Pär Blondell, rektor,...


Feb 6, 2023

Ett samtal om konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd. I avsnittet behandlas bland annat historisk bakgrund, resonemang kring genomförande i praktiken och hur man som förtroendefull kan resonera kring vikten av konstnärlig frihet och armlängds avstånd.

Medverkande:

Alex Bergström,...


Feb 6, 2023

En introduktion till och diskussion om uppdraget som förtroendevald med ansvar för kulturpolitik. Samtalet behandlar bland annat kulturpolitiskt arbete i kommun respektive region, kulturpolitikens relation till andra politikområden, utmaningar, arbetssätt och tips till nya inom politiken.

Medverkande:

Alex...