Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Sep 12, 2023

Hösten 2022 genomförde SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola. I detta avsnitt berättar Köping och Vingåker om sina erfarenheter av att delta i projektet och om hur de kunnat utveckla sin samverkan.

Medverkande:

  • Peter Fredriksson, enhetschef kulturskolan, Köping.
  • Johan Hallberg, rektor Malmaskolan, Köping.
  • Kerstin Dreger Eriksson, rektor Slottsskolan, Vingåker.
  • Erik Kristoffersson, biträdande kulturskolechef, Vingåker.

Programledare: Erik Peurell, SKR.

Inspelat 12 september 2023, 30 minuter