Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Dec 10, 2021

Lärdomar om hur krisberedskapen på kultur- och fritidsområdet har fungerat praktiskt under pandemin diskuteras, liksom vad som kan utvecklas.

Medverkande:

Staffan Isling, vd SKR

Maria Modigh, direktör kultur och fritid, Norrköpings kommun

Kenneth Johansson, förvaltningschef kultur och fritid, Sandvikens kommun

Michael Öhlund, sakkunnig tillsynsfrågor inom miljö- och hälsoskyddområdet, SKR

Programledare: Nils-Olof Zethrin, SKR

Inspelat i november 2021, 32 minuter.