Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Sep 12, 2023

Hösten 2022 genomförde SKR, Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum ett pilotprojekt om ökad samverkan mellan skola och kulturskola. Här beskrivs hur projektet kom till, hur det genomfördes och vad det kan få för effekter.

Medverkande:

  • Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet.
  • Jenny Löfström Elversson, processledare Kulturskolecentrum, Statens kulturråd.

Programledare: Erik Peurell, SKR.

Inspelat 12 september 2023, 24 minuter