Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Dec 10, 2021

Om juridiska förutsättningar för samverkan mellan kommuner och regioner, om självstyrelsens potential och samverkan som vägen till en välfungerande samhällsorganisation med exempel på hur samverkan kan fungera i praktiken.

Medverkande:

Helena Linde, förbundsjurist, SKR

Bo Per Larsson, författare till publikationen Självstyrelsens potential (SKR 2020)

Eva Nyhammar, kulturchef, Region Halland

Niclas Roos af Hjelmsäter, kultur- och fritidschef, Täby kommun

Programledare: Erik Peurell, SKR.

Inspelat i november 2021, 39 minuter.