Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Feb 6, 2023

Ett samtal om konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd. I avsnittet behandlas bland annat historisk bakgrund, resonemang kring genomförande i praktiken och hur man som förtroendefull kan resonera kring vikten av konstnärlig frihet och armlängds avstånd.

Medverkande:

Alex Bergström, socialdemokratisk politiker, ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och ordförande för SKR:s beredning för kultur och fritid.

Conny Brännberg, kristdemokratisk politiker från Skövde och Västra Götalandsregionen som bland annat varit kulturnämndens ordförande i regionen tidigare. Vice ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid.

David Karlsson, skribent och förläggare, föreläsare, moderator och utredare

Programledare: Louise Andersson, SKR.

Inspelat i december 2022, 27 minuter