Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Feb 6, 2023

En introduktion till det kulturpolitiska området, hur det ser ut och fungerar. Här behandlar vi bland annat infrastruktur, lagstiftning, ekonomi och flernivåsamverkan.

Medverkande:

Kajsa Ravin, generaldirektör för Statens kulturråd, tidigare bland annat kulturdirektör i Region Uppsala, förvaltningschef för kultur och fritid i Gävle kommun och verksamhetschef i Karlstad kommun.

David Karlsson, skribent och förläggare, föreläsare, moderator och utredare.

Programledare: Louise Andersson, SKR.

Inspelat i december 2022, 35 minuter