Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Dec 10, 2021

Om vad vi lärt oss om innovativa arbetssätt under pandemin, om hur det går att bygga vidare på ett lyckat utvecklingsarbete, om vilket ledarskap som behövs och om hur det går att arbeta med utveckling och innovation i offentlig sektor.

Medverkande:

Linda Zachrison, fd utredare Återstart för kulturen

David Norrfjärd, förvaltningschef Vaggeryds kommun

Åsa Storck, bibiliotekschef, Vaggeryds kommun

Sara Tunheden, Innovationsguiden, SKR

Programledare: Louise Andersson, SKR

Inspelat i november 2021, 35 minuter.