Preview Mode Links will not work in preview mode

Kultur och fritid - en podcast från SKR


Feb 6, 2023

En introduktion till och diskussion om uppdraget som förtroendevald med ansvar för kulturpolitik. Samtalet behandlar bland annat kulturpolitiskt arbete i kommun respektive region, kulturpolitikens relation till andra politikområden, utmaningar, arbetssätt och tips till nya inom politiken.

Medverkande:

Alex Bergström, socialdemokratisk politiker, ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och ordförande för SKR:s beredning för kultur och fritid.

Catrin Hulmarker, moderat politiker och kommunstyrelsens ordförande i Hjo. Ledamot i SKR:s beredning för kultur och fritid, men har även andra uppdrag tex Svensk Scenkonsts styrelse.

Programledare: Louise Andersson, SKR.

Inspelat i december 2022, 24 minuter